Κωνσταντίνος Καλοκασίδης

Δερματολόγος – αφροδισιολόγος, Eπιστημονικός συνεργάτης στην Β΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του Α.Π.Θ. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Εχει δημοσιεύσει 9 ιατρικές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή Ιατρικά Περιοδικά στο χώρο της δερματολογίας, ενώ έχει συμμετέχει και στην συγγραφή 2 κεφαλαίων σε ιατρικά συγγράμματα στο χώρο της παιδιατρικής και της κλινικής διατροφικής.